Pavel Svoboda - varhany - http://www.varhanik.cz

Nahrávky / recordings

CD Historické varhany v Dobrušce II - Pavel Svoboda (2016)

Příběh Schusterových varhan (1904) aneb Ze Zittau přes Sudety až do Dobrušky.

CD - Historical Organ IIOSOBNí VZPOMíNKA
V roce 2012 jsem byl opakovaně dotazován Stanislavem Kupkou z Mělčan, jestli vím, jaké varhany máme v Husově sboru. Odvětil jsem, že určitě nic zajímavého, že by se to vědělo. Jak jsem se mýlil! Přestože jsem v Dobrušce vyrůstal, na tamějším kůru jsem do té doby nikdy nebyl. Spokojil jsem se s vyjádřením pana Miroslava Drašnera, varhaníka z kostela sv. Václava a absolventa konzervatoře v Brně, který mi kdysi říkal, že tam chodí hrát na pohřby na nějaké nepěkné elektrické klávesy. Nikdy se mi ale nezmínil, že hned za jeho zády stojí nefunkční píšťalové varhany. Byl to pro mne opravdu šok, když jsem ve svých 25 letech objevil největší varhany v Dobrušce na kůru Husova sboru – jsou totiž skutečně podstatně větší než nástroj v katolickém kostele. Je mi dodnes záhadou, proč se o nich nevědělo a nikoho nezajímalo, že jsou v havarijním stavu. Varhany vůbec nehrály, neměly ani varhanní lavici, šedesát let se o ně nikdo nestaral, a tak chátraly. Začalo velké pátrání. Jedinou zmínku, že nástroj vůbec existuje, jsem později dohledal v publikaci Dobrušské varhany od pana Jiřího Fukse. Všichni, včetně doktora Fukse, se ale mylně domnívali, že se jedná o dílo varhanáře Klosse, jehož jméno bylo uvedeno na štítku hracího stolu. Až po dalším důkladném pátrání a porovnání fotografií vyšlo najevo autorství německé firmy Schuster a také to, že byl nástroj převezen ze Sudet. Tento objev učinil varhanář Ivan Bok a jsem mu za to vděčný. Jediným mně známým pamětníkem, jenž zažil varhany v provozu po jejich přestěhování do Dobrušky, je vynikající klavírista a korepetitor prof. Jaroslav Šaroun, který v Dobrušce několik let vyrůstal. Následující dva roky jsem průběžně promýšlel jak zařídit, aby se zajistily nemalé finance na opravu – náboženská obec takové peníze neměla, navíc se všude mluvilo a psalo o ekonomické krizi, že prý dobře už bylo. A najednou bylo před námi 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (1415 – 2015). S několika spolupracovníky jsme zveřejnili ambici, že by nástroj mohl hrát právě již v roce 2015. Asi tomu nikdo z nás moc nevěřil, ale podařilo se. Naštěstí žije v Dobrušce celá řada schopných, ochotných a moudrých lidí, kterým jsem navždy zavázán. Věnovali myšlence na záchranu nástroje spoustu energie, někteří nemalou část svého volného času a projekt různými způsoby podpořili. Sám bych jej nikdy nemohl zvládnout. A pocit, že do toho nejdete sami a že si to další lidé vzali za své? K nezaplacení. Stejně jako moment, kdy je věc hotova a můžeme být klidní, že dědictví našich předků jsme nenechali zničit. Děkuji! Věřím, že tyto řádky mohou být inspirací či návodem našim následovníkům, kteří chtějí zachovat varhany i v jiných částech naší republiky. Původně zamýšlená reprezentativní publikace s vloženým CD se zmenšila na CD s vloženou brožurou. I tak doufám, že Vás osud Schusterových varhan fascinuje stejně jako nás a vychutnáte si první CD, na kterém je zaznamenán zvuk tohoto nástroje. Výběr repertoáru byl podřízen zvukovým a rozsahovým možnostem nástroje, stejně jako jeho stylovému zaměření. Základem je tvorba z období německého romantismu s přesahem do klasicismu a soudobé hudby. Oproti prvnímu CD Historické varhany v Dobrušce 1727, na kterém je zachycena barokní hudba a barokní nástroj z kostela sv. Václava, si tak můžeme vyslechnout díky těmto varhanám skladby více stylů.

Pavel Svoboda

CD Historické varhany v Dobrušce II si můžete koupit nebo stáhnout po kliknutí na tento odkaz!


CD Historické varhany v Dobrušce I - Pavel Svoboda (2014)

Nástroj v děkanském kostele sv. Václava v Dobrušce postavil Jan Bohumír Halbig, ml. v roce 1727 a v roce 1811 byl pak rozšířen Janem Jiřím Španělem.

CD - Historical Organ I

CD Historické varhany v Dobrušce I si můžete koupit po kliknutí na tento odkaz!


 

| úvod / home | životopis / biography | fotogalerie / photo | nahrávky / recordings | kontakt / contact |

© 2007 - 2024 Jan Jurásek